Marayana Sayi

 

Ny banebrytende metode i Rainbow Reiki 1. Grad!

Marayana Sayi revolusjonerer hvordan man utnytter Reiki energien. På 20 minutter gis en komplett behandling med større effekt enn om 20 utøvere behandler samme person i 20 minutter samtidig!

Hvorfor en ny form for Rainbow Reiki komplett kroppsbehandling?

Marayana Sayi er enkel, holistisk, sikker og tidsbesparende! Marayana Sayi tetter et viktig hull i utøvelsen av Reiki. Alle som praktiserer Reiki vet hvor virksom og viktig en komplett kroppsbehandling er, spesielt ved dypere disharmoniske problemer. Det er spesielt hjelpsomt når man ved en full kroppsbehandling bruker ekstraposisjoner og steiner i tillegg. Dette intensiverer og skreddersyr behandlingen og det er lettere å løse opp i problemene raskere.

 

Normalt tar en tradisjonell komplett kroppsbehandling ca. 1 time å gjennomføre. I tillegg trenger man 20-30 minutter pr. ekstraposisjon. I en travel hverdag er dette vanskelig å gjennomføre. Spesielt vanskelig er det å gjennomføre en full kroppsbehandling med ekstraposisjoner for de som har en healingpraksis, for leger, psykoterapeuter, fysioterapeuter, massører og lignende.

 

En praksis trenger på den ene siden en bestemt timepris for å overleve forretningsmessig og på den andre siden har man behandlings budsjettet til klienten som ofte er begrenset i den vanskelige økonomiske situasjonen vi lever i nå. Dette gjør at det er vanskelig å finansiere repeterende komplette kroppsbehandlinger med Reiki over et lengre tidsrom, som ofte er en kritisk faktor for at Reiki kan hjelpe mot vanskelige disharmonier og problemer.

Men nå trenger ikke lengre healer og klient å holde seg borte fra intensiv Reiki healing pga. tids- og økonomiske begrensninger!

 

Marayana Sayi tilbyr en vei ut av dilemmaet og tilfører en ny dimensjon for bruk av Reiki. Marayana Sayi er mange gang mer virksom, helhetlig og holdbar enn tradisjonelle gode komplette kroppsbehandlinger med Reiki. Den nye Rainbow Reiki komplett kroppsbehandling Marayana Sayi tilfører kroppen og dens energisystem optimalt med spirituell healing på alle plan. Marayana Sayi endrer også bevisstheten gjennom et intensiv møte med kilden til alt liv – det guddommelige og den naturlige orden – under den 20 minutter lange behandlingen.

 

Marayana Sayi er enkel, sikker, ekstremt virksom og tidsbesparende!

 

Hva er fordelene til den nye Rainbow Reiki komplette kroppsbehandlingen?

Tidsforbruk til behandler: Ca. 4 minutter for en Rainbow Reiki komplett kroppsbehandling med 17 posisjoner. Brukes det i tillegg flere ekstraposisjoner må man beregne ca. 8 minutter. Som en tommelfingerregel bør man beregne ca. 10 sekunder pr. posisjon inkludert posisjonsveksel.

 

Tidsforbruk til klient: Ca. 24-28 minutter, avhengig av hvor mange ekstraposisjoner som brukes i tillegg til de 17 grunnposisjonene.

 

Virkningen til Marayana Sayi: Da alle 17 grunnposisjoner og ekstraposisjoner samtidig blir besørget med energi fra det anlagte energidepotet, vil hver posisjon motta 20 minutter med Reiki samtidig!

 

Gjennom dette får man en fullkommen helhetlig og ekstrem virksom behandlingsstruktur. Behandlingsresultatene vil stige eksponentielt gjennom synergieffekten av at alle viktige organer, reflekssoner, hoved- og bi-chakraene, nerveknuter, kjertler og funksjonssykluser blir behandlet med Reiki samtidig over 20 minutter!

 

Dette fører til at man med Rainbow Reiki Marayana Sayi komplett kroppsbehandling får en minimum 10 gang mer intensiv virkning enn en tradisjonell Reiki komplett kroppsbehandling! Det blir som om klienten får behandling i 20 minutter fra 20 Reiki utøvere samtidig!

 

Om man i tillegg benytter symboler og mantra, healingsteiner, aromaterapi og ekstraposisjoner stiger healingeffekten enda en gang omfattende!

Jordingsproblemer og healingreaksjoner skjer sjelden og kun i svekket form. Stryking/glatting av auraen før behandling er i de fleste tilfeler unødvendig.

Gjennom spesielle Mantras og spesialposisjoner kan man fokusere på spesielle problemer på fysisk eller mentalt plan med overraskende virkninger.

 

Marayana Sayi er enkel, holistisk virksom, sikker og tidsbesparende!

 

Hvorfor varer den nye Rainbow Reiki komplette kroppsbehandling Marayana Sayi i 20 minutter?

Varigheten på 20 minutter for Rainbow Reiki komplett kroppsbehandling Marayana Sayi er en grunnleggende, arketypisk tid for kroppsfunksjonene å ta seg igjen/regenerere seg. En kort lur på 20 minutter forfrisker og avspenner godt.

 

Dette fenomenet forklarte først den kjente psykologen og forfatter Ernest Rossi, som var student og medarbeider til den geniale hypnoterapeuten Milton Erickson, i sin bok ”The 20 minute break”

 

Denne roe tid strukturen til kroppen vår blir benyttet i den nye Rainbow Reiki komplette kroppsbehandlingen Marayana Sayi. Slik oppstår enda en mer helhetlig, dypere, intensivere og harmonisk virkning.

 

Healingtiden til Marayana Sayi på 20 minutter er optimalt avstemt. Det er fornuftig med ro etter behandlingen. Man kan motta flere Marayana Sayi behandlinger hver dag uten problem (minimum 3 timer mellom hver behandling).

 

Marayana Sayi er enkel, holistisk virksom, sikker og tidsbesparende!

 

Kilde: Pål-Esben Wanvig.